Stadsnät

Vi samarbetar med Fibra AB och de stadsnät som ingår där
(Västerås, Hallstahammar och Strängnäs).

Som samarbetspartner har vi stor kunskap kring stadsnätet med dess funktioner och tjänster. Vi genomför installationer, utbildningar, och konsultation både till dig som privatperson och företagare. Vi lång erfarenhet av anpassningar av stadsnätskunders fastigheter och deras utrustning, både gammal och ny. Vi genomför  installationer av fiber, nätverks- och bild/ljud utrustning. Vi ser till att helheten fungerar!

Inget projekt är det andra likt så hör gärna av er så att vi kan hitta den bästa lösningen för just er. Skicka ett meddelande här på sidan eller ring oss på
021 – 475 16 07.