Stadsnät

Vi är samarbetspartner till Fibra AB och de stadsnät som ingår där
(Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar).

Som samarbetspartner har vi stor kunskap kring stadsnätet med dess funktioner och tjänster. Vi genomför installationer, utbildningar, och konsultation både till dig som privatperson och företagare. Vi lång erfarenhet av anpassningar av stadsnätskunders fastigheter, och deras utrustning både gammal och ny. Vi genomför  installationer av fiber, nätverks- och bild/ljud utrustning. Vi ser till att helheten fungerar!

För att tag del av och beställa våra tjänster besök www.tjanster.fibra.se
eller slå oss gärna en signal på 021 – 475 16 07.

Inget projekt är det andra likt så hör gärna av er så att vi kan hitta den bästa lösningen för just er