Uppgradering av Engenius MESH EMR3000

Upplever du ibland problem med att dina accesspunkter till Engenius EMR 3000 MESHsystem tappar kontakten? Följ då denna guide för att avhjälpa detta samt några andra kända problem. Uppgraderingen ger din router samt accesspunkterna den senaste mjukvaran 1.6.3.X

Läs igenom hela guiden innan du påbörjar din uppdatering!
(observera att bilderna i guiden är på engelska)

 

   1. Börja med att starta om dra ur strömmen ur alla MESH-enheter. Starta sedan om den MESH-punkt som agerar router, den som sitter ihopkopplad med din fibernod.
   2. Öppna appen ”EnMesh” i en telefon eller surfplatta. Om den inte finns installerad sök på ”EnMesh” i Apple Appstore eller Google Play. Använd det användarnamn och lösenord som ni valde vid installationen av ert system. Klicka i ” Kom ihåg mig” och sedan ”Logga in”
   3. Klicka på ikonen för menyn och välj ”inställningar”
   4. Välj sedan ”uppgradering av mjukvaran”
   5. Nu kontrollerar systemet automatiskt versionen av din mjukvara på din router/accesspunkt
   6. Om systemet hittar en nyare mjukvara så ”bocka” i framför resp. enhet och välj ”nästa”
   7. Om du i framtiden vill att systemet automatiskt ska ladda ner och installera uppdateringar aktivera då ”Auto Update”
   8. I detta avslutande steg klicka på ”nästa” och vänta på att uppdateringen automatiskt ska slutföras. OBS! Din router/accesspunkt kommer att bryta strömmen och startas om, detta är helt normalt
   9. Nu är din router uppdaterad till den senaste mjukvaran ifall den inte var det tidigare. Nu är du redo att uppdatera dina andra accesspunkter.
   10. Dra ur strömmen till din router och anslut en accesspunkt med nätverkskabel mellan routerns ”LAN-port” och accesspunktens ”WAN-port”, strömsätt sedan båda.
   11. Följ nu stegen 1 – 8 igen. Nu kommer även din accesspunkt att visas visas i uppgraderingsmenyn i appen, uppgradera dess programvara på samma sätt som tidigare. Genomför detta med alla enheter
   12. När uppdateringarna är slutförda placera ut ditt system på samma positioner som tidigare och strömsätt alla enheter.

 

 

Om ni vill ha hjälp med er uppgradering kontakta oss på 021 – 475 16 07 för tidsbokning
Kostnad 660kr/tim inkl. moms minus 50% RUT-avdrag